Barion Pixel

Jelentkezési feltételek

Takács Viktória egyéni vállalkozó (adószám: 67062979-1-23) (továbbiakban: „Szolgáltató”) ezúton tájékoztatom a honlapomon elérhető programokra, csoportos és egyéni önismereti fejlesztésekre történő jelentkezés előzetes szakmai feltételeiről. 

A jelentkezés elküldése időpont kérésére, és a részvételi szándék jelzésére szolgál, nem garantálja a jelentkező (továbbiakban: Ügyfél) számára a részvételt, illetve önmagában nem keletkeztet szerződést.  

A jelentkezési feltételek tisztázzák a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások főbb szakmai kereteit, melyeket a kapcsolati űrlap elküldésével, azaz jelentkezésével az Ügyfél tudomásul vesz és elfogad.

I. Kompetencia határok

1. A Szolgáltató nem orvos és nem pszichoterapeuta, az általa nyújtott szolgáltatások pedig különösen nem minősülnek
a) az orvosi gyakorlat,
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységnek,
a Szolgáltató nem gyógyít és nem diagnosztizál.

2. Az Ügyfélnek a Szolgáltatóval való együttműködése egy partneri folyamat, amelynek célja, hogy az Ügyfelet az általa egyoldalúan – illetve a Szolgáltatóval való egyeztetés során a Szolgáltatóval közösen – meghatározott célok elérésében támogassa többek között azáltal, hogy az Ügyfél a lehető legtöbbet hozza ki önmagából, így életét egyre hitelesebben, önazonosabban alakíthassa, és egyre inkább saját értékrendjével és világképével azonos életet és környezetet alakíthasson ki.

3. A Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltató pszichés zavart vagy bármely egyéb betegséget nem kezelhet. Az Ügyfél a Szolgáltatót pszichés zavar vagy bármely egyéb betegség kezelése céljából nem keresheti meg.

4. A Szolgáltatónak nem feladata vizsgálni vagy megítélni az Ügyfél pszichés, illetve egészségi állapotát, és az Ügyfél ilyen állapotának szakember általi kezeléséért, illetve annak elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős.

II. Keretek

1. Lemondás: Szolgáltató előzetesen tájékoztatja Ügyfelet, hogy szerződéskötésük esetén, a következő feltételekkel tudja vállalni a lemondásokat: Az előre leegyeztetett időpont lemondása 3 nappal az ülés előtt még ingyenes. Az egyéni konzultáció előtt 2 nappal lemondott időpont esetén a díj felét, az ülést megelőző vagy azon a napon lemondott időpont esetén a teljes díjat ki kell fizetni, a következő ülés alkalmának díjával együtt. Amennyiben az Ügyfél a megbeszélt időpontban nem jelenik meg az ülésen, vagy nem elérhető a megadott Online felületen és arról Szolgáltatót előzetesen nem értesíti, Szolgáltató jogosult a teljes ülés díjára, Ügyfél köteles azt megfizetni. Csoportra jelentkezés esetén: az előre meghírdetett csoport időpont lemondása a csoport időpontja előtt 10 nappal még ingyenes. 10 napon belüli lemondás esetén a helyfoglalási díjat Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni. Ha a csoport napja előtt 48 órán belüli az Ügyfél lemondja részvételét, vagy nem jelenik meg a csoporton, akkor a csoportra jelentkezés teljes díját ki kell fizetni, a maradék összeg kiszámlázásra kerül.

2. Titoktartás: Szolgáltató és Ügyfél megállapodnak abban, hogy együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi információ és adat, titoknak minősül. Felek megállapodnak abban, hogy egyikük sem jogosult a másik által rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat és információkat együttműködésük keretén kívül felhasználni, azokat a másik fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon kezelni, harmadik fél számára kiszolgáltatni.

3. Adatvédelem: A Szolgáltató az Ügyfél nevét és az Ügyfél által a Szolgáltatónak átadott elérhetőségét az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, és azt követően további 3 évig kezeli és megőrzi az Ügyféllel létrejött szerződésének teljesítése és a Szolgáltató azon jogos érdekének érvényesítése céljából, hogy bármely esetleges hatósági eljárás esetén a Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fennálltát és kereteit bizonyítani tudja. Szolgáltató kijelenti, hogy hatályos adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, mely megfelel az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.