Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek – Webáruház

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Takács Viktória egyéni vállalkozó (adószám: 67062979-1-23), a továbbiakban, mint Szolgáltató által a https://takacsviktoria.hu/ weboldalon üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A webáruházban elérhető szolgáltatások igénybevevője (a továbbiakban: Felhasználó). Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató adatai: 

Cégnév: Takács Viktória e.v.

Székhely: 6000 Kecskemét, Bakócz Tamás u.10.

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@takacsviktoria.hu 

Nyilvántartási szám: 43053680

Adószám: 67062979-1-23

Bankszámlaszám: Erste Bank Zrt.-nél vezetett HUF   11600006-00000000-86593885 

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

 • A fiók létrehozás illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölőnégyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház Felhasználója között.
 • Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, nem hozhat létre fiókot és nem küldhet megrendelést sem.

 

A megrendelés lépései: 

 • A termék kiválasztása, kosárba rakása után a pénztárhoz lép. Ha van kuponkódja itt tudja megadni, ami a végösszegből kedvezményre jogosít. Megadja a számlázási adatokat: a vezetéknevet, a keresztnevet, (a cégnevet, ha van, abban az esetben az adószámot is) az irányítószámot, a várost, az utcát, házszámot, a megyét, a telefonszámot, az e-mail címet. Ezután választhat, hogy létrehoz e fiókot a jelölőnégyzet kipipálásával (ez esetben felhasználónév, jelszó megadása szükséges).  Ezután kiválaszthatja a fizetés módját, azonban ez még nem a végleges és teljes kézhez vételi opció. Átutalásos, vagy kártyás fizetés lehetséges. Mindkét esetben csak a sikeres tranzakció után kaphatja meg a felhasználó a virtuális terméket. 
 • A számlázási adatok személyes adatainak megadása a csillaggal jelölt mezők esetén kötelező, azok helyessége a vevő felelőssége, a telefonszám megadása is kötelező, mely főként a vásárló érdekeit szolgálja.
 • Ezt követően az ÁSZF elfogadása és a  “Fizetés” gombra kattintás után létrejön a szerződés.
 • A megrendelés visszaigazolásáról e-mail üzenet érkezik a megrendelőnek. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

Az adásvételi szerződés létrejötte, visszaigazolás:

 • Ha a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, mellyel adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Felhasználó) és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 • A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 • A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősíti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

Lehetséges fizetési módok

 • Banki azonnali átutalás (előre utalás)
 • Barion fizetés (bankkártyás fizetés)

A számlát a vásárlás után e-mailben küldjük ki. A számlához szükséges adatokat a Felhasználó a megrendelés során tölti ki, amely alapján a rendszer automatikusan kiállítja a Szamlazz.hu rendszerén keresztül a számlát. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Elállási jog

A Felhasználó megrendelő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Felhasználó megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A Szolgáltató, mint értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül visszatéríteni.

Ha a Felhasználó (elállási jognál, a továbbiakban Fogyasztó is.) elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF –a szolgáltató adatai- pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az ÁSZF-ből letölthető elállási nyilatkozat -mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Elállási szándékát kérem jelezze nekünk az oldalon feltüntetett elérhetőségen. Kérhet cserét vagy pénz visszatérítést. 

A termékoldalon vállalt elégedettségi garancia nem azonos a vevőt megillető elállási joggal. 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

A szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Tulajdonjogi kikötés

A leszállított, letölthető áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az ”új „ tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

A termék forgalmazóját (Takács Viktória e.v.) semmilyen felelősség nem terheli a termék az előírtak, vagy nem az előírtak szerint történő fogyasztását követő bármilyen mellékhatás, okozott kellemetlenség esetén, vagy közvetlenül/követett módon a termék helytelen fogyasztására visszavezethető rosszullét/baleset/betegség kialakulása esetén, ugyanis azok esetleges jelentkezésére Szolgáltató a Felhasználó figyelmét felhívta és a vásárlást megelőzően (az ÁSZF [melynek jelen Felelősségi nyilatkozat is része] elfogadásával) a Felhasználó azokat elfogadta.

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:a Szolgáltató neve, kapcsolattartási e-mail címe, vagy postai úton székhelye

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 • Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése- 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Abban az esetben, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza: A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni: …………………………………………….

Kelt:

A minta ide kattintva le is tölthető. https://takacsviktoria.hu/wp-content/uploads/2021/12/ASZF_elallasi-nyilatkozat_letoltheto.docx 

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 • Személyes bejelentés

A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

 • Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a Felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei78776779-1-23

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli minden esetben. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Takács Viktória

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Bakócz Tamás u.10. fsz.2.

Telefonszám: +36309001232

E-mail cím: ugyfelszolgalat@takacsviktoria.hu 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

-Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes   Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),

-Bírósági eljárás kezdeményezése

Egyéb

ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://takacsviktoria.hu/adatvedelmi-tajekoztato-es-szabalyzat/ 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.01.10.